Magyar Német Angol Szlovák Cseh Lengyel
Az év kereskedelmi szálláshelye 2017
Hírlevél Gyakornoki Program Pályakezdők Támogatására
Az oldal alján találhatóak a meglévő túraajánlataink.

Következő motoros túráink

Szeretettel köszöntelek a Fertő-Part és az Ausztriába induló túrák Túramotorosainak paradicsomában.
Hotelünk a hozzánk ellátogató motorosokat több ajánlattal várja.

Az Ausztriai túraútvonalak rendkívül jó minőségűek, és sok látnivalót hordoznak magukban.
A soron következő túrákról az Aktuális ajánlataink nevű cikk nyújt bővebb felvilágosítást.

Megnevezés Szolgáltatások Ár csak reggelivel Étterem
Kétszemélyes szoba, szervezett túra esetén Csoportkisérés 12 800 Ft / nap Étlap ár 10 % kedvezménnyel
Egyéni szervezésben érkező motorosok számára egy kétszemélyes szoba ára egy éjszaka esetén Egyedi kedvezményes ajánlatot kérje a Recepciónál Étlap ár 10 % kedvezménnyel
Egyéni szervezésben érkező motorosok számára egy kétszemélyes szoba ára több éjszaka esetén Egyedi kedvezményes ajánlatot kérje a Recepciónál Étlap ár 10 % kedvezménnyel
 

Fraknó vára: Múzeum és Esterházy hercegi gyűjtemény


A Rozália-hegység egyik nyúlványán emelkedik a hatalmas erődítmény, Fraknó vára. A vár a környéken az egyetlen, amelyet a törökellenes háborúk alatt soha nem foglaltak el. Az Esterházy hercegek drága ékszereinek és értékes tárgyainak biztonságos „trezorja” volt. A család évszázadok során összegyűjtött kincsei napjainkban is megtekinthetők itt. A vár 1626 óta az Esterházy család tulajdonában van. Olasz építőmesterek tervei alapján emelték a 17. században erődítménnyé. Ezzel párhuzamosan született meg az egyedülálló műgyűjtemény is.  Ötvösmunkák, elefántcsontból faragott művek, kuriózumok, textíliák és értékes fegyverek töltötték meg a barokk kincstárat. Ritka, különleges nyomatok kerültek a levéltárba. A termeket portrék és festmények ékesítették.Az Esterházy ősgaléria napjainkban Közép-Európa legnagyobb barokk képgaléria gyűjteménye.
 
Kattintson a képre a naygobb méretért!

 

Az ősgalériában bemutatott, mintegy 300 műtárgy az akkor felemelkedő hercegi dinasztia ősi gyökereit mutatja be.Az Esterházy család fegyvergyűjteménye a legnagyobb magángyűjtemény Közép-Európában. A vezetés alatt láthatók fegyverek a 30 éves háborúból, alabástromok valamint török, porosz és francia hadizsákmányok. A legkiválóbb darabok közé tartozik az oszmán díszsátor és az úgynevezett porosz sátor. Ezek Közép-Európa legfontosabb és legjobb állapotban fennmaradt hadizsákmányai közé sorolhatók. 
 

Kismartoni kastél Eisenstadt

Az Esterházy-kastély, mely több mint 300 évig a hercegi család fő lakhelye volt, Burgenland legjelentősebb kulturális műemléke. Az ünnepi díszben pompázó termek életre keltik a hercegi múltat és az Esterházy udvar életét. 2010-től az Esterházy család történetét bemutató kiállítás látható itt.1761-ben lett Joseph Haydn az Esterházyak udvari zenekarának vezető helyettese. Ideérkezése Kismartont az európai zenekultúra egyik központjává tette. A város I. és II. Miklós hercegek alatt élte virágkorát. 1809-ben francia seregek szállták meg.

A virágzásnak 1813-ban lett vége, amikor a hercegi udvar súlyos adósságai miatt takarékossági intézkedésekre kényszerült. A híres énekkart feloszlatták és a fényes hercegi udvartartást is fel kellett adni. 1853-ban a város szélén felépült a kadétiskola. 1876-ban a magyar alkotmányreform során Kismarton elveszítette szabad királyi városi státusát és Sopron vármegye része lett. 1897-ben megépült a vasúti összeköttetés Sopron és Pozsony irányában.

 

 

Rust

Vályi András szerint : "RUSZT. Rustinum. Szabad Királyi Város Sopron Vármegyében. Lakosai leginkább Németek, katolikusok, és evangelikusok is, fekszik Nizsider tava’ partyán, Sopronhoz 2 6/8 mértföldnyire, híres szőlőhegyei alatt, óldallós szántó földgyeivel, kies, és egésséges helyen; úgy hogy 1713-dik esztendőben, hírtelen halál uralkodván e’ vidéken, a’ Sopronyiak is ide kőltözének által, hogy magokat, ’s életeket megmenthessék. Hajdan a’ Rómaiaknak bírtokok vala, ’s Ottokáré is; azután pedig az Óvári Uradalomhoz tartozott. 1681-ben Királyi Várossá lett LEOPOLD alatt; kőfallal pedig 1614-dikben vétetett körűl; de erőssége inkább külső színt mutat, mint sem a’ Lakosokat hathatós ostrom ellen védelmezhetné. Szentegyházai Szent Egidiusnak, és Pankrátziusnak szenteltettek; ’s ehez vagyon kaptsolva az a’ nevezetes Kápolna, mellyet MÁRIA Királyné szerzett, ’s hetenként egy Szent Misének olvasására rendelést is teve. Második Szentegyháza a’ Sz. Háromságnak tiszteletére van szentelve; ’s az 1647-dik esztendőbéli Ország Gyűlése után építtetett, és jeles toronnyal ékes; 1674-dikben szenteltetett-fel. A’ felűlírása ez: Sancta Trias!

 

Templum Rustensum protege, serva; In quo fac, pure, dogmata sacra sonent. Harmadik Templomja, melly az Evangelikusoké, 1784-dikben JÓZSEF Tsászár alatt építtetett. Világi épűletei között nevezetes a’ Városháza, és a’ Katonák’ Szállása, mellyben elfér mintegy 100 ember. Több épűletei is meglehetősek, és a’ gazdaságnak folytatásához alkalmaztattak. Polgárok’ Ispotállya is van itten. A’ Városba 3 kapun esik a’ bémenetel, úgymint a’ Sopronyi, Bétsi, és Pozsonyi kapun; negyedik kapuja pedig Nizsider tava felé van, hogy ha tűz támadna, jó hasznát vehessék. Különösen ditséri Bél Mátyás a’ Ruszti Tanátsot, melly 8 személyből áll, az árváknak igen jó gondviselésekért, melly ditséretjeket hiba lett vólna elhalgatni, hogy másutt is követtessenek. – Határja soványas, legelője kövér, fát pénzen szereznek. Lakosai többnyire Németek lévén, jobbára szőlőmívelésből élnek. Boraik a’ Sopronyiakhoz hasonlítanak, és az Országon kivűl is híresek. "

Nagyboldogasszony (Frauenkirchen)

A hagyomány szerint II. András király uralkodása alatt a Fertő-tó úgy kiöntött, hogy több falut elnyelt a víz. Ezek helyett alapították 1240-ben a mai települést. 1324-ben "Zenmária" néven említik először. Területén már az ókorban település volt. Mosonszentandrás felé eső határrészén jelentős római településre utaló leletek kerültek elő. Mária kegyhelye már a 13. században ismert volt. Régi temploma a 14. században épült, ezt a török 1529-ben lerombolta. Mária-kegyképét 1661-ben hozták ide a Fraknói vár várkápolnájából, ahol az Eszterházyak tulajdonában volt. Az Eszterházy Pál által 1668-ban újjáépíttetett templomát és kolostorát 1683-ban a török ismét elpusztította. 1696 és 1702 között az olasz Francesco Martinelli tervei szerint bővítve építették újra fel. Eredetileg egy tornya volt, mely közvetlenül a felszentelés után ledőlt. Ebben égi jelet látva a herceg két torony építését rendelte el. Régi híres búcsújáróhely.

Fényes Elek szerint " Boldogasszony, (Frauenkirchen), német m. v. Mosony vgyében, 7 óranegyedre a Fertő tavától, 1352 kath., 565 zsidó lak. Van egy ferencziek kolostora, szép szentegyházzal együtt, synagógája; csinos urasági épülete. Népes bucsujáróhely. Bir 53 harmadrendű jobbágytelket, 229 2/ hold második, 1077 4/ hold harmadik, 733 2/ h. negyedik osztálybeli urbéri szántóföldet, 112 embervágó harmadik osztálybeli rétet. Telkes gazda van 57, kézmüves 37, kalmár 3. F. u. hg. Eszterházy, s a város feje egy uradalomnak, mellyhez még Tétény-Valla, Pomogy, Bánfalu, Puszta-Somorja, Alsó-Ilmicz egész helységek, Gálosnak nagyobb, s Nizsidernek kisebb részei tartoznak." 

 

1910-ben 2732 lakosából 1970 német és 756 magyar volt. A trianoni békeszerződésig Moson vármegye Nezsideri járásához tartozott.

 

1678-ban Eszterházy Pál a heiligenkreuzi apátság barátudvari birtokairól a katonák által kirabolt zsidókat telepített le ide. Számuk 1876-ban érte el a tetőpontját, akkor 864 zsidó lakos élt itt. 1938 márciusában az Anschluss után a településen gyűjtőtábort létesítettek, ahol az ún. „Fertőszög” mintegy 400 zsidó lakosát gyűjtötték össze. Április folyamán többségük átmenekült a magyar határon, így az itteni zsidó közösség megszűnt létezni. Zsinagógájukat 1939-ben lerombolták, csak temetőjük maradt fenn a mai napig.

 

 

Fertőtó túra térkép

Vissza a listához >>